Een nieuw forum

In het voorjaar gaan we over op het nieuwe forum van Spierziekten Nederland.

Het nieuwe forum wordt toegankelijk voor volgers, abonnees en leden van Spierziekten Nederland. Ben je al lid, abonnee of volger, dan ontvang je hier bericht over via de mail. Zo niet, dan zullen we je hiervoor uitnodigen als je hebt aangegeven dat we je gesprekken en persoonsgegevens mogen meenemen.