Huisregels

De huisregels zijn de afspraken waaraan een deelnemer zich moet houden als hij/zij actief wil zijn op dit forum. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat gebeurt er bij grof of kwetsend taalgebruik, oneigenlijk gebruik van de website of met de informatie die gebruikers hier plaatsen?


Het Myocafé, een bijzonder webforum

Het Myocafé is een ontmoetingsplaats voor mensen met een spierziekte. In principe kunnen hier alle onderwerpen ter sprake komen. Het Myocafé is een zeer drukbezocht webforum dat voor veel mensen met een spierziekte van grote waarde is. Wij gaan ervan uit dat bezoekers zich bewust zijn van de waarde van het Myocafé voor zichzelf en voor anderen.

Wees voorzichtig met het verstrekken van persoonlijke gegevens op het open gedeelte van Myocafé: iedereen, ook mensen die niet ingelogd zijn, kan die informatie lezen en onverhoopt ook misbruiken.

De rol van Spierziekten Nederland

Medewerkers van Spierziekten Nederland zijn terughoudend in het plaatsen van reacties op discussies (meestal ´draadjes´ – soms topics – genoemd). Zij lezen wel mee en kunnen de forumberichten in hun werkzaamheden gebruiken. Medewerkers van Spierziekten Nederland vragen soms wel uw mening over een bepaald onderwerp.

Voor vragen of opmerkingen gericht aan Spierziekten Nederland kunt u rechtstreeks contact opnemen via e-mail info@spierziekten.nl of telefoon 035 - 548 04 80.

De reacties en berichten die bezoekers plaatsen, hoeven niet de mening van Spierziekten Nederland weer te geven. Spierziekten Nederland is niet aansprakelijk voor uitspraken die bezoekers op het Myocafé doen.

Moderatoren

Deze moderatoren [vrijwilligers die (in)direct te maken hebben – gehad – met een spierziekte] houden Myocafé in de gaten:

Diagnosegroepen hebben ook nog eigen moderatoren.

De gesprekken van de diagnosegroepen zijn ´besloten´: alleen deelnemers aan deze groep kunnen reageren. U kunt deelnemer worden van een groep als u lid bent van Spierziekten Nederland en staat ingeschreven met een diagnose die bij deze diagnosegroep hoort.

Respect voor elkaar

U mag vrijuit uw mening weergeven maar u moet daarbij andere bezoekers in hun waarde laten. We gaan ervan uit dat u ook op internet, en in ieder geval op deze website, respectvol met elkaar omgaat.

Kwetsende, onwelvoeglijke en schunnige opmerkingen worden niet getolereerd.

Geen commerciële aanbiedingen of vragen

Dit forum is geen reclamebord of markt. U mag geen goederen, diensten of artikelen te koop aanbieden of vragen. U kunt als particulier wel geheel gratis gebruik maken van De Markt op de (oude) VSN-website. Het uitwisselen van gebruikerservaringen over hulpmiddelen en hulpverleners is uiteraard toegestaan. Leveranciers en fabrikanten van hulpmiddelen en diensten mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van Spierziekten Nederland en/of de moderatoren een bericht plaatsen of een nieuw onderwerp starten.

Geen lege berichten

Het forum is bedoeld voor een zinvolle discussie of gedachtewisseling tussen bezoekers. Berichten zonder inhoud of berichten die alleen geplaatst worden om een onderwerp 'naar boven te halen' wekken irritatie op en zijn daarom niet toegestaan. Een reactie op een eigen bericht of oproep, eventueel onder een andere naam, worden ook beschouwd als een betekenisloze of misleidende bijdrage.

Respecteer het onderwerp

Het is de bedoeling dat een reactie binnen een discussie zich beperkt tot het onderwerp. Reacties die niet met het eigenlijke onderwerp te maken hebben, kunnen worden aangepast.

Gebruik nickname

Het gebruik van een bijnaam/gebruikersnaam/schuilnaam is toegestaan, tenzij er een andere identiteit wordt aangenomen om andere bezoekers te misleiden of in verwarring te brengen. Het herhaaldelijk wisselen van gebruikersnaam kan door de webmaster geïnterpreteerd worden als een poging tot misleiding.

Geen werving, tenzij

Journalisten en studenten mogen geen oproepen doen voor deelname aan programma's of opinieonderzoek, tenzij volstrekt duidelijk is met welk doel en onder welke voorwaarden mensen worden opgeroepen. Scholieren (vmbo t/m vwo) vallen ook onder deze regel. Andere bezoekers mogen geen oproepen doen voor deelname aan enquêtes, tenzij er uitdrukkelijk toestemming door Spierziekten Nederland en/of de moderatoren is verleend.

Oproepen voor deelname aan medisch onderzoek zijn niet toegestaan. Onderzoekers kunnen hun aanvragen hiervoor zenden aan het bestuur van Spierziekten Nederland. Download de voorwaarden.

Geen berichten die in strijd zijn met de Nederlandse wet

Elk bericht dat direct of indirect assisteert in het overtreden van de Nederlandse wet zal verwijderd worden. Berichten die ten doel hebben andere forumleden op te zetten om de wet te overtreden zullen ook worden verwijderd.

Overtreding van de regels

Berichten die in strijd zijn met deze regels worden verwijderd. Bezoekers die zich ernstig misdragen en geen respect tonen voor andere bezoekers kan de toegang tot de website worden ontzegd. Daarom worden alle IP-adressen geregistreerd en moet u ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen of een draadje – onderwerp, topic – te starten.