Geplaatst onder algemeen

fokus

7 reacties , oudste reactie bovenaan
Jamar zei op

8.3.2005 - Ross: Fokuswonen langer gesubsidieerd

De subsidie aan het Fokuswonen zal niet per 1 april 2005 eindigen, zoals eerder was aangekondigd.
Staatssecretaris Ross heeft na een gesprek met de bewoners en aanbieders van Fokusprojecten besloten de beëindiging van de subsidie voor Fokuswonen uit te stellen tot 1 januari 2006. Op dat moment neemt Ross een beslissing over de verdere bekostiging en tarieven van de assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-assistentie). Voordat Ross een beslissing neemt wil ze eerst meer duidelijkheid over de ‘full-package’- formule voor zelfstandig wonende cliënten met een verblijfsindicatie, de discussie over de omslagpunten in de AWBZ en de financiering van de zorginfrastructuur.De staatssecretaris benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat zij er naar blijft streven om Fokuswonen onder de reguliere AWBZ te brengen.
Fokuswoningen zijn huurwoningen die zijn aangepast aan bewoners met een lichamelijke handicap. Er is dag en nacht assistentie oproepbaar voor de dagelijkse levensverrichtingen.
------------------------------------------------------------
8.3.2005 - Ross blijft Fokuswonen subsidiëren

De subsidie aan het Fokuswonen zal per 1 april 2005 niet worden beëindigd.Staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft na een gesprek met de bewoners en aanbieders van Fokusprojecten deze week besloten, de beëindiging van de subsidie tot 1 januari 2006 uit te stellen. Op dat moment wordt besloten over de verdere bekostiging en tarieven van de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)-assistentie.Tijdens het gesprek hebben de bewoners en aanbieders van de Fokusprojecten hun ongerustheid en onzekerheid over de toekomst van het Fokuswonen geuit. Zij vrezen dat de tarifering voor het zelfstandig wonen van ernstig gehandicapten niet zal voldoen. Met name het feit dat zij op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid kan bieden over de context waarin deze zorgvorm onder de AWBZ kan worden gerealiseerd speelt daarbij een rol.
Ross wil dat er eerst meer duidelijkheid kan worden gegeven over de vormgeving van de zogenoemde ‘full-package’- formule voor zelfstandige wonende cliënten met een verblijfsindicatie, de discussie over de omslagpunten en de vormgeving van de financiering van zorginfrastructuur. De staatssecretaris benadrukt in de brief dat zij ernaar blijft streven de zorgvorm van het Fokuswonen onder de reguliere AWBZ te brengen.

Volgens nieuwtjes van de CG-raad

Jamar zei op

Behoeven wij nu per april geen eigen bijdrage te betalen????

wie het nog snapt mag het vertellen. Ik word er helemaal mal van. pfffffffffffff....

Ton zei op

Wees maar niet bang Jamar,

Vanaf 1 april ga jij echt wel je eigen bijdrage betalen. Wat dat mens van Roos in haar kop heeft zal gebeuren. Af en toe denk ik wel eens dat ze familie is van die andere Ross

fred zei op

Ben ik nu gek aan het aan het worden?
Tegestelde berichting ten overvloede...----- Original Message -----
From: "_Dienstpostbus DVC Voorlichting"
To:
Sent: Thursday, March 03, 2005 4:12 PM
Subject: RE: AWBZ en PGB (KMM410269I15508L0KM)


Geachte mevrouw Mulder,

De subsidie voor de ADL-assistentie in ADL-clusters (Fokusprojecten) wordt
met ingang van van 1 april beëindigd. De ADL-assistentie is in het vervolg
een gewone AWBZ-voorziening. Vanaf dat moment wordt deze zorg niet langer
betaald door de subsidiegever (het CVZ), maar door het Zorgkantoor. Er is
dus geen sprake van een bezuinigingsoperatie. Voor bewoners van
Fokusprojecten zal niet erg veel veranderen, behalve dat een eigen bijdrage
moet worden betaald zoals dat gebruikelijk is voor mensen die een beroep
doen op de AWBZ. Tot op heden zijn gebruikers van ADL-assistentie
gevrijwaard gebleven van het betalen van de eigen bijdrage, dat wordt nu
rechtgezet.

Het is niet de bedoeling dat bewoners van Fokusprojecten het zelfstandig
wonen moeten opgeven en naar een instelling moeten voor lichamelijk
gehandicapten. Nu de ADL-assistentie in de AWBZ komt wordt het ook voor
mensen die niet in Fokusprojecten wonen mogelijk om ADL-assistentie te
ontvangen. De bijzondere behandeling van het Fokuswonen komt daarmee ten
einde, ADL-assistentiue wordt een "gewone" AWBZ-voorziening.

De zorg in de Fokusprojecten zal gewoon doorgang vinden. Bewoners die geen
indicatie krijgen voor verblijf (in een instelling) kunnen dus gewoon
zelfstandig blijven wonen zolang ze sociaal redzaam zijn en geen permanent
toezicht nodig hebben. Het is ook niet nodig dat de huidige bewoners moeten
worden geherindiceerd door het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan, dat nu CIZ
heet, Centrum Indicatiestelling in de Zorg). De oude indicatiebesluiten van
Argonaut worden gewoon één op één overgenomen.

De ADL-assistentie (die voornamelijk bestaat uit Persoonlijke Verzorging)
kan in de AWBZ niet samengaan met een PGB-PV (Persoonsgebonden budget voor
Persoonlijke Verzorging). Als dat zo was dan zouden bewoners weleens massaal
buiten het cluster de ADL-assistentie gaan inkopen met een PGB-PV. Dat zou
tot gevolg kunnen hebben dat sommige clusters niet meer financieel kunnen
overleven. Om dit te voorkomen is in de PGB-regeling opgenomen dat
ADL-clusterbewoners geen PGB-PV kunnen gebruiken voor inkoop van
ADL-assistentie binnen het cluster. Om te voorkomen dat bewoners die nu al
een PGB-PV hebben voor persoonlijke verzorging buiten de woning, dit PGB-PV
moeten opgeven, is besloten dat zij dit PGB-PV kunnen houden.

Ik hoop dat deze informatie uw ongerustheid wegneemt. Als u nog vragen heeft
kunt u altijd contact met mij opnemen,

met vriendelijke groet,
Willy Storm
Voorlichting VWS
070 - 3406049

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.minvws.nl

met vriendelijke groet,

Willy Storm, voorlichting
A-213, tst. 6029

Rob Hansen zei op

Mensen,

Tot 1 januari 2006 zal er niks veranderen.

Rob Hansen

fred zei op

Sorry hoor.....maar het is voor je het weet 1 jan '06...

Henya zei op

Ja hoor het is echt waar, die brief van het ministerie heb ik zelf ontvangen, even uitstel!
Het geeft even lucht en misschien............
wordt de soep niet zo heet gegeten als hij opgedient is.
Voor mij persoonlijk was het een opluchting en ik hoop dat het voor elke Fokusbewoner zo is.
Hoe het in januari wordt? Geen idee, maar nu, om 5 voor twaalf, blijft alles bij het oude en dat is goed.
FANTASTISCH
groetjes Henya

U kunt dit bericht alleen bekijken en er niet op reageren.

Plaats een reactie

Om te kunnen reageren moet u eerst ingelogd zijn. Als u nog geen profiel hebt op Myocafé, kunt u zich aanmelden. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om te reageren en ook om zelf gesprekken te starten.

aanmelden / login