Geplaatst onder algemeen

Actiecomité van Fokuscliënten opent www.fokusverdientbeter.nl

14 reacties , oudste reactie bovenaan
fokus.verdient.beter@gmail.com zei op

Actiecomité van Fokuscliënten opent www.fokusverdientbeter.nl

Fokus verdient beter is een actiecomité van Fokuscliënten en de mensen direct om hen heen. Dit comité is ontstaan vanuit gezamenlijke zorg over de gevolgen van de overgang van de financiering van Fokus naar de AWBZ.

Het comité onderneemt de volgende activiteiten:

Het zo breed mogelijk inventariseren van de persoonlijke gevolgen van de veranderende financiering voor individuele cliënten,
het voeren van gespreken met alle betrokken leden van de vaste kamercommissie voor VWS, oftewel de betrokken tweede kamer leden,
een persoonlijk gesprek voeren met Staatssecretaris Ross,
het benaderen van de verschillende media met ons verhaal,
afstemming zoeken met Fokus en haar cliëntenraad,
het beschikbaar stellen van zoveel mogelijk relevante informatie aan betrokkenen, zoals bijvoorbeeld via deze website.

Fokuscliënten die worden getroffen door de voorgenomen maatregelen wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen.

Op http://www.fokusverdientbeter.nl !

Wij hebben niet alle adressen van Fokus-cliënten. Stuur dit bericht daarom s.v.p. door naar alle Fokuscliënten die je kent, op deze manier kunnen wij onze acties zo breed mogelijk inzetten.

nel zei op

goed initiatief. mijn berichtje hebben jullie al.
groet

Erik zei op

Gelukkig, eindelijk georganiseerd 'verzet'!

Ton zei op

Eindelijk verzet. moet je eens zien hoe snel Dhr Gerlach hier op reageert.

Zelf hult het CRF in stilzwijgen en op het moment dat er zeer kritische geluiden komen van de fokusbewoners hebben niet de CRF maar de fokusbewoners zelf schuld. Hadden ze maar moeten reageren naar de leden van de CRF met vragen.

NEE meneer Gerlach, De CRF is er voor ons de clienten U moet meer openheid van zaken geven en uzelf (de CRF) in stilzwijgen hullen.
Voor mij is het hele CRF een grote farce die naar de pijpen van Okko J. huppelt

Ton zei op

uzelf (de CRF) in stilzwijgen hullen.
moet uiteraard zijn NIET in stizwijgen hullen.

Nicole zei op

Waarom gaat elke discussie over Fokus altijd gelijk over in 'Fokus-Afzeiken'.? Ik ben het met eens met het feit dat de communicatie tussen CRF (cliëntenraad van Fokus) en achterban slecht is. Over het algemeen vind ik dat Fokus niet alle blaam treft.

Yvon zei op

Nicole, dat Fokus over het algemeen afgezeken wordt daar heb je gelijk in. Fokus treft ook mijns inziens niet alle blaam m.b.t. de overheveling naar de AWBZ. Uiteindelijk is mw. Ross hiervoor de verantwoordelijke persoon. Toch zijn al de negatieve uitlatingen op o.a. deze site en de site van de CRF een gevolg van het, door de jaren heen, slechte functioneren van Fokus. Fokus pretendeert zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke handicap te waarborgen, waarbij men volledig in staat is het leven een eigen vrije invulling te geven. Helaas komt dit in de praktijk niet altijd uit. Al de regeltjes waarvan Fokus zegt zich aan te moeten houden maakt zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke handicap met al de zogenaamde vrijheden niet mogelijk. Natuurlijk treft dit niet alle bewoners, maar toch wel een groot aantal.
Bewoners zijn, terecht, bang en bezorgd dat de overheveling naar de AWBZ het zelfstandig wonen en de vrijheden nog verder zal beperken. De gevoelens die men heeft worden geuit op de diverse forums en dat is een goede zaak. Met stilzwijgen kom je uiteindelijk helemaal nergens. Hopelijk lukt het om samen met het actiecomité de op handen zijnde verregaande veranderingen eingszins te keren.

Ton zei op

Er wordt helemaal niemand afgezeken op deze site, er worden alleen feiten neergezet en een van die feiten is dat o.a. dhr Gerlach en het CRF niet naar buiten treed en alleen als er GEGRONDE kritiek op dit forum wordt neergezet dit door hem wordt neergesabelt en diegene die het post belachelijk maakt of neerzet als een oproerkraaier.

Tommie zei op

ff ophalen!!

Annelies zei op

Wat heeft "ophalen" van een berichtje voor zin als het al bovenaan staat?
Geldt voor het vorige berichtje ook.
Ik zie dat wel vaker, b.v. als een berichtje pas 1 dag oud is.

Tommie zei op

Tommie vind zichzelf heel belangrijk!

Tommie zei op

Kijk eens op http://www.fokusverdientbeter.nl/800_600/index.html bij de link "voorbeelden". Daar zie je hoe deze maatregelen mensen gaan treffen. Reden genoeg om dit onder de aandacht te houden, lijkt mij!

Kees zei op

Die site is blijkbaar weer geupdated, want ik las net -wat ik eigenlijk al dacht- dat het PGB verpleging er ook voor de meesten ook aan gaat omdat Fokus veel van de handelingen als EVA handeling doet.

Yvon zei op

Op de site van het CVZ staat expliciet vermeldt dat Fokusbewoners geen PGB verzorging kunnen krijgen. Over de functie verpleging wordt niet gesproken. De geluiden dat je mogelijk ook je PGB verpleging kunt verliezen, omdat Fokus EVA handelingen verricht, lijkt mij dan ook niet helemaal gegrond. Hierin zou nog een keuze mogelijkheid moeten zijn, of PGB of via Fokus in natura. Om het VP voor buitenshuis niet kwijt te raken lijkt het mij zeer raadzaam dat een ieder die dit treft verzoekt zijn PGB VP te behouden en zelf een contract met Fokus afsluit om de VP handelingen te laten uitvoeren en uit te betalen via zijn/haar PGB. Hierdoor kan je dan ook nog hulp inkopen voor buitenshuis bij zelf gekozen zorgverleners.

U kunt dit bericht alleen bekijken en er niet op reageren.

Plaats een reactie

Om te kunnen reageren moet u eerst ingelogd zijn. Als u nog geen profiel hebt op Myocafé, kunt u zich aanmelden. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om te reageren en ook om zelf gesprekken te starten.

aanmelden / login