Geplaatst onder algemeen

9 maart 10:15 kamerdebat Fokus

8 reacties , oudste reactie bovenaan
Kees zei op

Bericht van 'Fokus vedient beter dat ik kreeg:

De politiek heeft ingezien dat de negatieve gevolgen van de voorgenomen van de overgang van Fokus naar de AWBZ serieus bekeken moet worden. De tweede kamer houdt daarom aanstaande woensdag 9 maart om 10:15 een debat over onder meer de eigen bijdrage voor Fokus en de perikelen rond de combinatie van Fokus en het Persoongebonden budget. U wordt allen gevraagd als publiek aanwezig te zijn bij dit debat. De zichtbare aanwezigheid van een flink aantal Fokuscliënten zal onze eisen zeker kracht bijzetten.

De nieuwste versie van onze notitie over de overgang van Fokus is te downloaden in PDF formaat vanaf de Homepage van onze site, en is tevens als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Dat laatste is op www.fokusverdientbeter.nl

Laten we zoveel mogelijk erheengaan!

Edwin zei op

Ik ontving een e-mail van mevr. Ross n.a.v. mijn vraag of de zorg op afroep gegarandeerd blijft. De inhoud van haar e-mail is vaag en niet to the point. Zoals ze steeds roept wil ze dat Fokus gaat concurreren met reguliere awbz aanbieders. Op mijn vraag ´hoe dan, Fokus is uniek in deze?´ gaat ze niet in. Als de regering al geen concreet antwoord kan geven...

Martin zei op

Ook ik ontving een mailtje terug van Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA) en een mailtje van de SP.
Marjo van Dijken verzoekt om meer reacties/verhalen van Fokusbewoners.
Dus laat je horen!!!!!!!!!! Dit is je kans !!!!!!!!!

Hieronder de reactie van M. van Dijken:

Beste Martin Evers,

Dank voor uw brief en duidelijke informatie over het Fokuswonen na 1 april. Wij zijn op dit moment voorbeelden aan het verzamelen en moeten u (helaas) toevoegen aan een zo langzamerhand indrukwekkend stapeltje. Zouden uw buren hun voorbeelden ook willen sturen?

Mijn collega José Smits is onze woordvoerder AWBZ, zij heeft uw brief ook ontvangen (zag ik) en zal hem zeker betrekken bij het debat dat zij hierover heeft aangevraagd.

met vriendelijke groet,

Marjo van Dijken
Tweede-Kamerlid PvdA
Bezoekadres : Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
tel : 070 - 3182726
fax: 070 - 3182797
e-mail : m.vdijken@tweedekamer.nl
website: www.marjovandijken.pvda.nl
---------------------------------------------------------------

Hier het mailtje van de SP:

Beste Martin,
Hartelijk dank voor uw mail over de veranderingen in de regels voor mensen die in een focuswoning wonen. De SP is tegen de huidige veranderingen omdat wij vinden dat je iets niet moet veranderen als het voorheen goed geregeld was. De eigen bijdrage die straks betaald moet worden is inkomensafhankelijk en het is inderdaad een extra financiële belasting. Het ministerie is van mening dat het heel gewoon is dat er een eigen bijdrage betaald wordt en dit wordt dan ook zo maar ingevoerd. De SP verzet zich al heel lang tegen de eigen bijdrage.

Op dit moment is er een overleg gaande met een reeks van partijen waaronder VWS. Er wordt op dit moment bekeken of de functies PGB-persoonlijke verzorging en PGB verpleging niet ondergebracht kunnen worden in de functie ondersteunende begeleiding. Voor deze functie heeft Fokus namelijk geen toelating. Deze functie wordt door Fokus niet aangeboden en een PGB voor deze functie stuit dus niet op het probleem. Het is dus nog even afwachten wat er uit het gesprek met VWS komt.

In ieder geval zullen wij ons sterk blijven inzetten voor het behoud van de Fokus zoals deze nu is.

Met vriendelijke groet,

Diana van der Heijden, fractiemedewerkster Zorg SP Tweede Kamerfractie

Kees zei op

Kreeg ik ook nog. Het lijkt dus echt te gaan gebeuren!

Beste Nieuwsbrief abonnee,

Er ging vrijdag 4 maart het gerucht dat het overleg van de commissie VWS op woensdag 9 maart om 10:15 niet over Fokus zou gaan. Fokus verdient beter heeft uit eerste hand, direct van een lid van de commissie, te horen gekregen dat wel degelijk over Fokus gesproken gaat worden op bovenstaand tijdstip.

Vriendelijke groet,
Actiecomité Fokus verdient beter

Rob Hansen zei op

Mensen,

Woensdag 9 maart dus het debat in de 2e kamer. Ik ben benieuwd wie er allemaal heen gaat??? Laat het in godsnaam niet weer een flop worden net als valys. Klagers en mede fokusbewoners, kom op neem desnoods een dag vrij, trek je jas aan en op naar Den Haag. Iedereen, OOK FOKUS!!! rekent op ons!!!!

Tip: kom je van ver ga dan op tijd in overleg over het opstaan zodat iedereen op tijd uit bed kan komen.

Rob Hansen

Kees zei op

Ze wisten het allemaal niet meer, maar dus toch:

Aanvulling 7 maart 10:04 - Bij monde van een fractiemedewerker van een grote partij begrepen we dat woensdag dus wel degelijk over Fokus gesproken zal worden.

fred zei op

U werd opgeroepen om het algemeen overleg van de vaste kamercommissie voor VWS op woensdag 9 maart om 10:15 bij te wonen. Tijdens dit overleg zal echter NIET over Fokus worden gesproken!

De verschillende fracties in de tweede kamer hebben schriftelijk vragen ingediend bij staatssecretaris Ross over de overgang van Fokus naar de AWBZ. Deze vragen zijn door het ministerie nog niet beantwoord, en dus kan de kamercommissie er nog niet over vergaderen.

Het heeft dus geen zin om 9 maart naar Den Haag te gaan. Het spijt ons voor de onduidelijke berichtgeving, we kregen steeds tegenstrijdige berichten uit Den Haag, iedere politieke partij had weer een andere versie van wat er 9 maart zal worden besproken. We zullen u zodra we 100% zeker weten wanneer er wel over Fokus wordt gesproken z.s.m. bericht geven.

Kees zei op

U wordt opgeroepen om het algemeen overleg van de vaste kamercommissie voor VWS op woensdag 9 maart om 10:15 bij te wonen. Tijdens dit overleg zal waarschijnlijk over Fokus worden gesproken!

We worden er bij Fokus verdient beter letterlijk gillend gek van, zoveel tegenstrijdige informatie uit Den Haag, maar we ontvingen net (8 maart 15:03) het volgende bericht, en we willen dit één-op-één met jullie delen:

Van: Goes E. [mailto:E.Goes@tweedekamer.nl]
Verzonden: di 8-3-2005 13:55
Aan: (geanonimiseerd, red.)
Onderwerp: RE: antwoorden

Hoi,

Toevallig net met VVD afgesproken dat we problemen met FOKUs wel zullen benemen morgen. Dus...

Met vriendelijke groeten,
Elles Goes | Tweede Kamerfractie D66
Beleidsmedewerker VolksgezondheidBlijkbaar is Fokus van 'toeval' afhankelijk. Dus jullie kunnen morgen gerust naar Den Haag komen. Wellicht. Zeker. Eventueel. Staat het vast. Misschien. Er kan / zal dus over Fokus gesproken worden. Zeg het maar.

Een routebeschrijving staat -weer- hier.

Fokus verdient beter betreurt de gang van zaken rond de informatievoorziening over het Algemeen overleg op 9 maart enorm. We proberen onze achterban continu zo volledig en accuraat mogelijk te informeren over hoe en wat rond de overgang van Fokus naar de AWBZ. We communiceren relevante informatie zo snel mogelijk, in dit geval onder meer omdat gezien het tijdstip en plaats van het overleg, Fokuscliënten nog al wat voorbereidingen moeten treffen om erbij aanwezig te kunnen zijn, in de zin van het regelen van hulp en vervoer. Dat rond genoemde bespreking zoveel onduidelijkheid blijft bestaan vindt zijn oorzaak in de tegenstrijdige informatie die we van de verschillende tweede kamer leden en hun medewerkers ontvangen.

U kunt dit bericht alleen bekijken en er niet op reageren.

Plaats een reactie

Om te kunnen reageren moet u eerst ingelogd zijn. Als u nog geen profiel hebt op Myocafé, kunt u zich aanmelden. Hiermee krijgt u de mogelijkheid om te reageren en ook om zelf gesprekken te starten.

aanmelden / login